Premiera nowego programu koncertowego

 

„Romantyczne Akrobacje “ na obój i wirtualny fortepian, wirtualna orkiestra oraz pokaz obrazów Károla Bacsáka

 

 

Antonio Pasculli  (1842-1924)

Grand concert su temi dall'opera "I vespri Siciliani di Verdi"

Allegretto – Adagio – Allegretto – Adagio - Allegro

 

Johann Wenzel Kalliwoda (1801-1866)

Morceau de Salon 

Allegro non tanto – Allegretto alla Mazurka - Cantabile - Moderato espressivo - Piu vivace           

 

Antonio Pasculli  (1842-1924)

Le Api (Pszczółka)

 

 

Przerwa

 

Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Sonata D-Dur op.166

Andantino - Allegretto – Molto Allegro

 

Antonio Pasculli (1842-1924)

Concerto sopra motivi dell'opera "La Favorita" di Donizetti           

Andante - Adagio - Allegretto - Allegro mosso - Allegro velocissimo        

 

 

 

Wykonawcy

 

Kazimierz Dawidek – obój

Bartosz Wadiak – wirtualny fortepian i wirtualna orkiestra

Károly Bacsák – obrazy malarstwa współczesnego (instalacja jako pokaz diapozytywów)

Kazimierz Dawidek urodził się w Zakopanem. Po ukończeniu Akademii Muzycznej w Krakowie odbył studia mistrzowskie w Monachium, Freiburgu i Berlinie. W latach 1982-1991 był pierwszym oboista-solista Orkiestry Państwowego Teatru Heskiego w Wiesbaden i docentem w tamtejszej Akademii Muzycznej. Od 1992 jest wolnym muzykiem, koncertującym oboista i pedagogiem. Założył Europejska Szkole Obojowa (1997) która wykształciła ponad 100 laureatów konkursów młodzieżowych. Podróże koncertowe miały miejsce w całych Niemczech a także we Włoszech, Francji, Polsce, Finlandii, Luxemburgu, Rosyjskiej Federacji, Irlandii, W Brytanii, Ukrainie, Szwajcarii i w Chinach. Prowadzi rozległa działalność jako solista, kameralista oraz muzyk orkiestrowy z wybitnymi artystami europejskimi. Występował w znaczących salach koncertowych w Berlinie (m.in. w Filharmonii Berlińskiej),  we Frankfurcie, w Monachium,  Moskwie, St. Petersburgu, Londynie, Szanghaju oraz Pekinie.

 

Bartosz Wadiak uzyskał dyplomy jako wirtuoz skrzypcowy, dyrygent oraz kompozytor w Akademii Muzycznej w Krakowie. Po studiach wyemigrował do W. Brytanii, gdzie był m.in. członkiem English Chamber Orchestra. Jako solista koncertował w wielu krajach Europy. W latach 90-tych poświecił się całkowicie tworzeniu i produkcji materiałów muzycznych w formie elektronicznej. W latach 1990-2002 założył i kierował wydawnictwem MWMusic London, edytującym produkty elektroniczne dla potrzeb Associated Board of Royal Schools of Music. Otrzymał patent w Anglii z zakresu produkcji komputerowej (elektronicznej), Jest pionierem i wybitnym specjalista w dziedzinie dydaktyki muzycznej na obszarze sterowania procesami uczenia przez sztuczna inteligencje.

 

Károly Bacsák urodził się w Budapeszcie, gdzie został wykształcony przez profesorów Árpáda Szabadosa, Ferenca Banga oraz Sándora Markó. W 1975 wyemigrował do Niemiec skąd podróżował po Europie. Od 1985 jest wolnym malarzem. Swoje dzieła wystawiał m.in w Budapeszcie, oraz Frankfurcie nad Menem, Wiesbaden, oraz w Darmstadcie, Károly Bacsák operuje znakami oraz symbolami, które odnoszą się do wcześniejszych kultur. W jego obrazach mieszają się stylizowane figury z formami organicznymi. W tym celu artysta wykształcił własny, sugestywny język, który odzwierciedla marzenia i rzeczywistość. Przy czym teraźniejszość nie jest bynajmniej bez znaczenia. Károly Bacsák ociemniał niespodziewanie w roku 2010 i żyje w skromnych warunkach w swoim atelier w Messel (Niemcy), www.kuenstlerbahnhof.de

 

Prezentowane obrazy nie maja treściowo związku z wykonywana muzyka. Celem jest zapoznanie polskiej publiczności z twórczością artysty oraz inspiracja do głębszych doznań estetycznych.

 

Fundacja Oboe Art, założona w roku 2005 przez Kazimierza Dawidka, zajmuje się m.in. edycja wirtualnych akompaniamentów fortepianowych oraz orkiestrowych w celach dydaktycznych oraz rozwojem dalszych projektów związanych z obojem. Na ten cel zbierane są środki finansowe oraz subwencje na koncie Fundacji w Banku Pekao z numerem IBAN: PL97 1240 5165 1111 0010 6314 4786. Fundacja jest zarejestrowana w KRS pod numerem 238914. Organizatorzy będą wdzięczni za każdy datek.